Địa chỉ: 7 Ngõ 11 Phố Việt Hưng, Hà Nội.
Hotline: (+84)983 508 921
Email: info@flyashvietnam.vn